PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN QUYỀN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Toán tuổi thơ 20 100000
2 Sách tham khảo Toán 28 280000
3 Sách Ngoại ngữ 32 1342400
4 Sách pháp luật  40 1280600
5 tạp chí Sách giáo dục và thư viện trường học 41 184500
6 Tạp chíVăn nghệ Hải Dương 49 455000
7 Tạp chí giáodục tiểu học 56 504000
8 Tạp chí Khoa học giáo dục 66 2049000
9 Sách Hồ Chí Minh 79 2655480
10 Sách Khoa-Sử-Địa 87 2656400
11 Tạp chí Dạy và học ngày nay 128 2355200
12 Tạp chí Thiết bị giáo dục 156 2456900
13 Tạp chí Giáo dục 187 3816000
14 Tạp chí Thế giới mới 190 2499600
15 Tạp chí Văn học và tuổi trẻ 248 2998000
16 Tạp chí Toán tuổi thơ 273 3285000
17 Sách đạo đức 295 5033846
18 Tạp chí thế giới trong ta 415 7014000
19 Sách an toàn giao thông 498 478500
20 Sách tham khảo tiếng việt 596 11295500
21 Sách tham khảo toán  760 15500600
22 Sách tham khảo chung 931 33128041
23 Sách Nghiệp vụ  1181 19087600
24 Sách thiếu nhi 1201 14971901
25 Sách giáo khoa 1425 8698600
 
TỔNG
8982
144126668