PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN QUYỀN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Toán tuổi thơ 20 100000
2 Sách tham khảo Toán 28 280000
3 Sách Ngoại ngữ 32 1342400
4 Sách pháp luật  40 1280600
5 Tạp chí giáodục tiểu học 41 369000
6 tạp chí Sách giáo dục và thư viện trường học 41 184500
7 Tạp chíVăn nghệ Hải Dương 49 455000
8 Tạp chí Khoa học giáo dục 57 1509000
9 Sách Hồ Chí Minh 79 2655480
10 Sách Khoa-Sử-Địa 87 2656400
11 Tạp chí Dạy và học ngày nay 119 2109200
12 Tạp chí Thiết bị giáo dục 148 2224900
13 Tạp chí Giáo dục 169 3331000
14 Tạp chí Thế giới mới 190 2499600
15 Tạp chí Văn học và tuổi trẻ 214 2558000
16 Tạp chí Toán tuổi thơ 238 2835000
17 Sách đạo đức 295 5033846
18 Tạp chí thế giới trong ta 364 6018000
19 Sách an toàn giao thông 448 478500
20 Sách tham khảo tiếng việt 596 11295500
21 Sách tham khảo toán  760 15500600
22 Sách tham khảo chung 916 32358041
23 Sách Nghiệp vụ  1181 19087600
24 Sách thiếu nhi 1201 14971901
25 Sách giáo khoa 1420 8656100
 
TỔNG
8733
139790168