PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN QUYỀN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STKC-00917 Văn hóa giao thông . Dành cho học sinh lớp 5Lê Phương TríSách tham khảo chung Trong kho
STKC-00916 Văn hóa giao thông . Dành cho học sinh lớp 5Lê Phương TríSách tham khảo chung Trong kho
STKC-00915 Văn hóa giao thông . Dành cho học sinh lớp 4Lê Phương TríSách tham khảo chung Trong kho
STKC-00914 Văn hóa giao thông . Dành cho học sinh lớp 4Lê Phương TríSách tham khảo chung Trong kho
STKC-00913 Văn hóa giao thông . Dành cho học sinh lớp 3Lê Phương TríSách tham khảo chung Trong kho
STKC-00912 Văn hóa giao thông . Dành cho học sinh lớp 3Lê Phương TríSách tham khảo chung Trong kho
STKC-00911 Văn hóa giao thông . Dành cho học sinh lớp 2Lê Phương TríSách tham khảo chung Trong kho
STKC-00910 Văn hóa giao thông . Dành cho học sinh lớp 2Lê Phương TríSách tham khảo chung Trong kho
STKC-00909 Văn hóa giao thông . Dành cho học sinh lớp1Lê Phương TríSách tham khảo chung Trong kho
STKC-00908 Văn hóa giao thông . Dành cho học sinh lớp1Lê Phương TríSách tham khảo chung Trong kho
STN-01099 Từ Thức gặp tiênMai ChiSách thiếu nhi Trong kho
SNV-01184 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 5Lưu Thu ThủySách Nghiệp vụ  Trong kho
SNV-01183 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 5Lưu Thu ThủySách Nghiệp vụ  Trong kho
SNV-01182 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4Lưu Thu ThủySách Nghiệp vụ  Đang mượn
SNV-01181 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4Lưu Thu ThủySách Nghiệp vụ  Trong kho
12345678910...