PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN QUYỀN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STN-01099 Từ Thức gặp tiênMai ChiSách thiếu nhi Trong kho
SNV-01184 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 5Lưu Thu ThủySách Nghiệp vụ  Trong kho
SNV-01183 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 5Lưu Thu ThủySách Nghiệp vụ  Trong kho
SNV-01182 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4Lưu Thu ThủySách Nghiệp vụ  Đang mượn
SNV-01181 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4Lưu Thu ThủySách Nghiệp vụ  Trong kho
SHCM-00080 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 5Nguyễn Văn TùngSách Hồ Chí Minh Đang mượn
SHCM-00079 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 5Nguyễn Văn TùngSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00078 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 5Nguyễn Văn TùngSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00077 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 5Nguyễn Văn TùngSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00076 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 5Nguyễn Văn TùngSách Hồ Chí Minh Đang mượn
SHCM-00075 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 4Nguyễn Văn TùngSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00074 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 4Nguyễn Văn TùngSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00073 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 4Nguyễn Văn TùngSách Hồ Chí Minh Đang mượn
SHCM-00072 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 4Nguyễn Văn TùngSách Hồ Chí Minh Đang mượn
SHCM-00071 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 4Nguyễn Văn TùngSách Hồ Chí Minh Trong kho
12345678910...