PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN QUYỀN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGK-01440 Em tập viết lớp 1 tập 1.Công nhgệ giáo dục.Bộ giáo dục & Đào tạoSách giáo khoa Trong kho
SGK-01439 Em tập viết lớp 1 tập 1.Công nhgệ giáo dục.Bộ giáo dục & Đào tạoSách giáo khoa Đang mượn
SGK-01438 Em tập viết lớp 1 tập 1.Công nhgệ giáo dục.Bộ giáo dục & Đào tạoSách giáo khoa Trong kho
SGK-01437 Em tập viết lớp 1 tập 1.Công nhgệ giáo dục.Bộ giáo dục & Đào tạoSách giáo khoa Trong kho
SGK-01436 Em tập viết lớp 1 tập 1.Công nhgệ giáo dục.Bộ giáo dục & Đào tạoSách giáo khoa Trong kho
STKC-00932 Học toán song ngữ theo chủ đề lớp 5Hoàng Văn LộcSách tham khảo chung Trong kho
STKC-00931 Học toán song ngữ theo chủ đề lớp 4Hoàng Văn LộcSách tham khảo chung Trong kho
STKC-00930 Học toán song ngữ theo chủ đề lớp 4Hoàng Văn LộcSách tham khảo chung Trong kho
ATGT-00498 An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ.Bộ Giáo dục & Đào tạoSách an toàn giao thông Trong kho
ATGT-00497 An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ.Bộ Giáo dục & Đào tạoSách an toàn giao thông Trong kho
ATGT-00496 An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ.Bộ Giáo dục & Đào tạoSách an toàn giao thông Trong kho
ATGT-00495 An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ.Bộ Giáo dục & Đào tạoSách an toàn giao thông Trong kho
ATGT-00494 An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ.Bộ Giáo dục & Đào tạoSách an toàn giao thông Trong kho
ATGT-00493 An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ.Bộ Giáo dục & Đào tạoSách an toàn giao thông Trong kho
ATGT-00492 An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ.Bộ Giáo dục & Đào tạoSách an toàn giao thông Trong kho
12345678910...