PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN QUYỀN
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AVũ Thị Phương
2Tiếng Việt1BNguyễn Thanh Suối
3Tiếng Việt1CĐào Thị Nhiệm
4Tiếng Việt1DNhữ Thị Ánh Nguyệt
5Tiếng Việt1EHà Thị Búp
6Tiếng Việt2ALê Thị Thanh Thảo
7Tiếng Việt2BTrần Thị Thúy.
8Tiếng Việt2CVũ Thị Dương
9Tiếng Việt2DPhạm Thị Bích Nguyệt
10Tiếng Việt2ENguyễn Trường Giang
11Tiếng Việt3AVũ Thị Bộ
12Tiếng Việt3BVũ Minh Diệp
13Tiếng Việt3CTrương Thị Trang
14Tiếng Việt3DĐỗ Thị Thảo
15Tiếng Việt4ALê Thị Hiền
16Tiếng Việt4BBạch Hoàng Giang
17Tiếng Việt4CNguyễn Thị Lan
18Tiếng Việt4DĐặng Thị Thúy
19Tiếng Việt5APhạm Thị Sim
20Tiếng Việt5BVũ Thị Trang
21Tiếng Việt5CHà Thị Xuyến
22Tiếng Việt5DNguyễn Kim Anh