PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN QUYỀN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch TS năm học 2021-2022 07/07/2021 [HyperLink19]
2 Kế hoạch chiến lược 2020-2025 07/07/2021 [HyperLink19]
3 Kế hoạch giáo dục 2020 - 2021 27/06/2021 [HyperLink19]
4 Kế hoạch chiến lược 2015 - 2020 27/06/2021 [HyperLink19]
5 Kế hoạch năm học 2020 - 2021 27/06/2021 [HyperLink19]
6 Kế hoạch năm học 2019 - 2020 27/06/2021 [HyperLink19]
7 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 27/06/2021 [HyperLink19]
8 Kế hoạch năm học 2017 - 2018 27/06/2021 [HyperLink19]
9 Kế hoạch năm học 2016 - 2017 27/06/2021 [HyperLink19]
10 NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 09/03/2020 [HyperLink19]
11 Thời khoá biểu 2011-2012 15/04/2012 [HyperLink19]
12 Kết quả KT chất lượng HSG lớp 5 đợt 1 22/02/2012 [HyperLink19]
13 Kết quả thi Viết chữ đẹp vòng 2 cấp huyện 22/02/2012 [HyperLink19]
14 Hướng dẫn thi Olympic HSG lớp 5 22/02/2012 [HyperLink19]
15 Kế hoạch thi Aerobic cấp tỉnh 22/02/2012 [HyperLink19]
16 Kế hoạch giao lưu Hiệu trưởng giỏi cấp tỉnh 22/02/2012 [HyperLink19]
17 Hướng dẫn thi Viết chữ đẹp vòng 2 cấp huyện năm học 2011 - 2012 13/01/2012 [HyperLink19]
18 Kết quả HSG lớp 5 vòng 1 cấp huyện 13/01/2012 [HyperLink19]
19 Kết quả thi Viết chữ đẹp vòng 1 cấp huyện 13/01/2012 [HyperLink19]
20 Công văn Số 26 của Sở GD về việc Hướng dẫn nghỉ Tết Nhâm Thìn 2012 11/01/2012 [HyperLink19]
    
123